So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Phòng sạch Dược phẩm

    Các tiêu chuẩn GMP áp dụng cho các lĩnh vực nguyên liệu, quản lý nhân viên, cơ sở và trang thiết bị, quy trình sản xuất, đóng gói, chất lượng sản phẩm. Mục đích của các tiêu chuẩn này là giảm ô nhiễm và tăng chất lượng sản phẩm quan trọng đối với sức khoẻ và sự an toàn của mọi người. Để đạt được các tiêu chuẩn này, các công ty sản xuất những sản phẩm quan trọng này phải sử dụng công thức sản xuất được chấp nhận, quy trình sản xuất nhất quán, quản lý chất lượng nghiêm ngặt và cải tiến quy trình liên tục. Các phòng sạch GMP của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn GMP bằng cách cung cấp giải pháp phòng sạch tiên tiến, khi kết hợp với một hệ thống quản lý phù hợp, sẽ giảm thiểu các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn trong sản phẩm của bạn.