So sánh sản phẩm

Tin tức

  • INTECH VÀ PHÒNG SẠCH ĐIỆN TỬ

    Các ngành công nghiệp từ kỹ thuật điện tử đến dược phẩm phụ thuộc vào các phòng sạch để duy trì một môi trường ổn định trong đó việc sản xuất và thử nghiệm có thể bị phá hỏng bởi những hạt nhỏ nhất.