So sánh sản phẩm

Phòng sạch di động - Clean booth

Phòng sạch di động - Clean booth

Lọc

Khoảng giá

  • CLEAN BOOTH

    Liên hệ

    CLEAN BOOTH là một phòng sạch đơn giản, được sử dụng cho các yêu cầu mức độ thanh lọc cao, chẳng hạn như lĩnh vực công việc lắp ráp, khu lắp ráp sản phẩm có độ chính xác cao. Tính năng, đặc điểm 1. Kinh tế: Chi phí thấp hơn so với phòng sạch …

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang