So sánh sản phẩm

Nhà máy TECHON

Dự án Nhà máy TECHON
Địa chỉ KCN Bình Xuyên 2, Vĩnh Phúc.
Hạng mục Thiết kế, thi công phòng sạch.