So sánh sản phẩm

Nhà máy Taeyang

Dự án Nhà máy Taeyang
Địa chỉ KCN Đình Trám, Bắc Giang
Hạng mục Thi công phòng sạch class 1000