So sánh sản phẩm

Nhà máy INTECH Air & Clean Tech

Dự án Nhà máy INTECH Air & Clean Tech
Địa chỉ KCN Yên Phong 2, Bắc Ninh
Hạng mục Xây dựng, hoàn thiện nhà máy