So sánh sản phẩm

Nhà máy EL TECH

Dự án Nhà máy EL TECH
Địa chỉ KCN Bình Xuyên 2, Vĩnh Phúc.
Hạng mục Thiết kế, thi công phòng sạch.