So sánh sản phẩm

Nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương

 
 
Dự án Nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương
Địa chỉ  Duy Tiên, Hà Nam
 Hạng mục  Cung cấp phin lọc, điều hòa, AHU