So sánh sản phẩm

Nhà máy Dược phẩm CVI Pharmar

Dự án ​Nhà máy Dược phẩm CVI Pharmar 
Địa chỉ Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Hạng mục Thi công Phòng sạch và hạng mục cơ điện