So sánh sản phẩm

Nhà máy ASIA

Dự án Nhà máy ASIA
Địa chỉ Khu công nghiệp Bình Xuyên 2 - Vĩnh Phúc
Hạng mục Thiết kế, thi công phòng sạch.