So sánh sản phẩm

Bệnh viện mắt Phương Nam

Dự án  Bệnh viện mắt Phương Nam
 Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh
 Hạng mục Thi công phòng mổ, cung cấp thiết bị phòng sạch