So sánh sản phẩm

Air shower

Lọc

Khoảng giá

  • Air shower 1 cánh

    Liên hệ

    AIRSHOWER - Buồng tắm khí là phòng mà nhân viên cần phải đi qua trước khi đi vào phòng sạch để vô trùng. Điều này được thực hiện bằng cách các vòi phun thổi sạch các hạt bụi trên người, quần áo của nhân viên để giảm thiểu sự nhiễm bẩn của thiết bị …
  • Airshower

    Liên hệ

    AIR SHOWERS là phòng mà nhân viên cần phải đi qua trước khi đi vào phòng sạch để vô trùng. Điều này được thực hiện bằng cách các vòi phun thổi sạch các hạt bụi trên người, quần áo của nhân viên để giảm thiểu sự nhiễm bẩn của thiết bị hoặc sản …

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang